نصب همراه صندوق fundMobileApp

شرایط استفاده

توافق میان کاربر و صندوق سرمايه گذاری مشترک افق

پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق شامل صفحات اینترنتی متعددی است که توسط صندوق سرمايه گذاری مشترک افق اداره می‌شود.

پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق در خدمت شماست مشروط بر اینکه شما قواعد، شرایط و تذکرات یادشده در اینجا را بدون حک و اصلاح بپذیرید. استفاده شما از پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق شامل موافقت شما با تمامی این قواعد، شرایط و تذکرات است.

اصلاح شرایط استفاده

صندوق سرمايه گذاری مشترک افق حق تغییر قواعد، شرایط و تذکراتی که طبق آنها پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق خدمت رسانی می‌کند را محفوظ می‌دارد؛ تغییراتی که شامل مسئولیت‌های مرتبط با استفاده پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق است و البته به این موارد محدود نیست.

لینک به سایت ثالث

پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق ممکن است شامل لینک‌هایی به سایر سایت‌ها باشد (تحت عنوان «سایت‌های لینک شده»). سایت‌های لینک شده تحت کنترل صندوق سرمايه گذاری مشترک افق نیستند و صندوق سرمايه گذاری مشترک افق مسئول محتوای هیچ یک از سایت‌های لینک شده نیست؛ اعم از لینک‌های موجود در سایت‌های لینک شده، یا تغییرات و بروز رسانی‌های سایت‌های لینک شده. صندوق سرمايه گذاری مشترک افق مسئولیتی در قبال درآمدزایی اینترنتی یا هرگونه انتقال دریافت‌شده توسط سایت‌های لینک شده ندارد. صندوق سرمايه گذاری مشترک افق تنها به‌منظور تسهیل امر، این لینک‌ها را برای شما فراهم می‌کند و ثبت لینک‌ها در سایت به منزله تایید آن سایت یا تایید امور مرتبط با گردانندگان آنها توسط صندوق سرمايه گذاری مشترک افق نیست.

ممنوعیت استفاده غیرقانونی

به‌عنوان یکی از شرایط استفاده شما از پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق، شما به صندوق سرمايه گذاری مشترک افق ضمانت می‌دهید که پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق را به منظور کاربردهای غیرقانونی یا منع‌شده توسط قواعد، شرایط و تذکرات به کار نخواهید برد. شما مجاز نخواهید بود که پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق را در مسیری که ممکن است منجر به تخریب، از کار افتادن، بالا رفتن ترافیک بیش از حد یا آسیب‌رسانی به پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق شود و یا با استفاده دیگر اعضا از پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق تداخل داشته باشد، به کار ببرید. شما مجاز به دستیابی یا تلاش برای دستیابی به مطالب و اطلاعات از طریق مسیرهایی که عمدا از جانب پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق برای چنین امری تعبیه نشده، نیستید.

شرایط استفاده از خدمات ارتباطی

پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق ممکن است شامل خدمات این موارد باشد: تابلو اعلانات، محیط‌های چت (گپ)، گروه‌های خبری، فروم‌ها، اجتماعات (Communities)، صفحات اینترنتی شخصی، روزشمارها و/یا سایر تسهیلات پیام و ارتباطات که به منظور توانمندسازی شما برای ارتباط با عموم افراد یا گروه‌ها طراحی شده است (روی هم رفته: «خدمات ارتباطی»). شما موافقت می‌کنید که خدمات ارتباطی را تنها به منظور پست، ارسال و دریافت پیام‌ها و مطالب حقیقی و مرتبط با خدمات ارتباطی به کار گیرید. به‌عنوان مثال، و البته نه به منظور حصر موارد، شما موافقت می‌کنید که به هنگام استفاده از خدمات ارتباطی، از موارد زیر خودداری کنید:

صندوق سرمايه گذاری مشترک افق اجباری برای رصد کردن خدمات ارتباطی ندارد. با این حال، صندوق سرمايه گذاری مشترک افق حق بازبینی مطالب پست‌شده در خدمات ارتباطی و حذف هر نوع مطلبی بنا بر صلاحدید خود را برای خود محفوظ می‌دارد. صندوق سرمايه گذاری مشترک افق حق از بین بردن امکان دسترسی شما به برخی یا تمام خدمات ارتباطی در هر زمانی بدون اطلاع ِ شما ـ به هر دلیلی ـ را برای خود محفوظ می‌دارد.

صندوق سرمايه گذاری مشترک افق در هر زمانی حق افشای هرنوع اطلاعات ضروری‌ به منظور اقناع قوانین پذیرفته‌شده، رویه‌ها، فرایندهای قانونی یا درخواست‌های دولتی و یا به منظور ویرایش، ممانعت از پست کردن و یا حذف هرگونه اطلاعات و مطلبی را ـ به‌طور کلی یا جزیی ـ بنا بر صلاحدید خود برای خود محفوظ می‌دارد.

همیشه به هنگام انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به هویت شخصی خودتان یا فرزندان‌تان در خدمات ارتباطی احتیاط را رعایت کنید. صندوق سرمايه گذاری مشترک افق محتوا، پیام‌ها و یا اطلاعات یافته شده در هر یک از سرویس‌های خدماتی را کنترل یا تایید نمی‌کند؛ بنابراین، صندوق سرمايه گذاری مشترک افق هرگونه مسئولیت پیرامون خدمات ارتباطی و همچنین هر نوع فعالیت حاصله از حضور شما در خدمات ارتباطی را رد می‌کند. مدیران و میزبانان سخنگوهای تایید‌شده صندوق سرمايه گذاری مشترک افق نیستند و دیدگاه‌های آنها، لزوما بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های صندوق سرمايه گذاری مشترک افق نیست.

مطالب بارگذاری‌شده در یکی از خدمات ارتباطی، ممکن است تحت محدودیت‌هایی برای استفاده، بازتولید و/یا انتشار باشند. در صورت دانلود این مطالب، شما در رعایت این محدودیت‌ها مسئول هستید.

مطالبی که برای صندوق سرمايه گذاری مشترک افق فراهم شده است و یا در پایگاه‌های اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق نشر داده شده‌اند

صندوق سرمايه گذاری مشترک افق ادعای مالکیت مطالبی که شما در صندوق سرمايه گذاری مشترک افق فراهم کرده‌اید (شامل فیدبک‌ها و پیشنهاد‌ها)، پست یا بارگذاری کرده‌اید یا هریک از صفحات پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق یا خدمات مربوطه به آن وارد یا تایید کرده‌اید (روی هم رفته: تاییدات)، ندارد. با این حال، با پست کردن، بارگذاری کردن، وارد کردن، فراهم کردن و یا تایید کردن تاییدات خود، شما این امتیاز را به صندوق سرمايه گذاری مشترک افق و شرکت‌های وابسته آن داده‌اید تا تاییدات شما را در ارتباط با اعمال کسب و کار اینترنتی خود (شامل ـ بدون حصر موارد ـ حق: کپی، توزیع، انتقال، نمایش عمومی، اجرای عمومی، بازتولید، ویرایش، ترجمه و تغییر قالب تاییدات شما) به کار گیرند و نام شما را در ارتباط با تاییدات‌تان منتشر کند.

همان‌گونه که در اینجا آمده است، هیچ‌گونه خسارتی در قبال استفاده از تاییدات شما پرداخت نخواهد شد. صندوق سرمايه گذاری مشترک افق الزامی برای انتشار یا استفاده تاییداتی که شما فراهم کرده‌اید ندارد و ممکن است در هر زمانی تاییدات شما را به صلاحدید خود از بین ببرد.

با انتشار، بارگذاری، ورود، فراهم کردن و تایید تاییدات‌تان، شما ضمانت و همچنین ابراز می‌کنید که مالکیت یا اختیار تمامی حقوق مربوط به تاییدات خود (شامل ـ بدون حصر موارد ـ تمامی حقوق لازم به منظور فراهم کردن، انتشار، بارگذاری، ورود و تایید تاییدات‌تان) را که در این بخش یاد شده، را عهده‌دار هستید.

سلب مسئولیت

اطلاعات، نرم‌افزار، تولیدات، و خدماتی که در پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق موجود یا قابل دسترسی است ممکن است شامل اشکالات تایپی باشد. در این باب، تغییرات به‌طور دوره‌ای افزوده خواهد شد. صندوق سرمايه گذاری مشترک افق و/یا پشتیبانان آن ممکن است بهسازی‌ها و/یا تغییراتی در پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق در هر زمانی ایجاد کنند. پیشنهادهای دریافت‌شده از طریق پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق نمی‌بایست در تصمیمات مالی، حقوقی، درمانی و شخصی مورد اتکا قرار گیرند و لازم است به منظور دریافت پیشنهادهای خاص و متناسب با وضعیت خود، با افراد متخصص و مناسب مشورت کنید.

صندوق سرمايه گذاری مشترک افق و/یا پشتیبانان آن هیچ گونه اظهاری پیرامون مناسب بودن، قابل اعتماد بودن، بهنگام بودن و دقت اطلاعات، نرم‌افزارها، محصولات، خدمات و تصاویر مرتبط ِ موجود در پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق برای هرگونه کاربردی نخواهند داشت. تا حد نهایی مجاز شناخته‌شده توسط قوانین اعمال‌شده، تمامی اطلاعات، نرم‌افزارها، محصولات، خدمات و تصاویر مرتبط «به‌عنوان آن‌چه هست» و بدون هیچ نوع تضمینی مهیا شده‌اند. صندوق سرمايه گذاری مشترک افق و/یا پشتیبانان آن در اینجا تمامی ضمانت‌های مربوط به این اطلاعات، نرم‌افزارها، محصولات، خدمات و تصاویر مربوطه (شامل تمام ضمانت‌های ضمنی مربوط به خرید و فروش، تناسب با یک مقصود خاص، عنوان و نفی نقض قوانین) را سلب می‌کند.

تا حد نهایی مجاز شناخته‌شده توسط قوانین اعمال‌شده، در هیچ واقعه‌ای صندوق سرمايه گذاری مشترک افق و/یا پشتیبانان آن برای تخریب‌های مهم، خاص، تصادفی، تنبیهی، مستقیم یا غیرمستقیم یا هرگونه تخریبی (شامل ـ بدون حصر موارد ـ تخریب به شکل از دست دادن کاربری، اطلاعات یا منافع به شکلی که ناشی از استفاده یا اجرای پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق باشد یا ناشی از تاخیر یا ناتوانی در کاربری پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق یا خدمات مرتبط یا عدم موفقیت در ارائه سرویس باشد؛ یا برای هر اطلاعات، نرم‌افزار، محصولات، خدمات و تصاویر مربوطه‌ای که از طریق پایگاه‌ اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق به دست آمده است) یا ناشی از استفاده از پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق باشد، چه بر پایه قرارداد، شبه‌جرم، غفلت باشد و چه در سایر موارد، حتی اگر صندوق سرمايه گذاری مشترک افق یا پشتیبانان آن نسبت به امکان تخریب هشدار داده شده باشند. از آن‌جا که برخی دادگاه‌ها اجازه انحصار و تحدید مسئولیت مربوط به تخریب‌های اتفاقی یا مهم را نمی‌دهند، تحدید یادشده ممکن است برای شما کارآمد نباشد. اگر شما نسبت به هر بخشی از پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق یا هر پاره از این شرایط استفاده، احساس نارضایتی دارید، تنها راه چاره شما این است که به کارگیری پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق را متوقف کنید.

اطلاعات تماس : info@ofoghfund.com

فسخ/تحدید دسترسی

صندوق سرمايه گذاری مشترک افق به صلاحدید خود حق فسخ دسترسی شما به پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق و خدمات مرتبط یا هر بخش وابسته به آن را در هر زمانی ـ بدون اعلان قبلی ـ برای خود محفوظ می‌دارد. عمومی تا حد نهایی‌ای که توسط قانون مجاز شمرده شده است، این توافق‌نامه توسط قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران کنترل می‌شود و شما در اینجا نسبت به اینکه در نزاع‌های برآمده و مرتبط با استفاده از پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق به مراجع ذیصلاح مراجعه شود، اعلام رضایت می‌کنید. استفاده از پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق در هر حوزه قضایی که به مواد یادشده در این متن (شامل ـ بدون حصر موارد ـ همین بند) تاثیر نمی‌دهد، تاییدناشده است. شما موافقت می‌کند که به موجب توافق حاصله در استفاده از پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق، هیچ‌گونه معامله مشترک، هم‌کاری، استخدام یا رابطه نمایندگی بین شما و صندوق سرمايه گذاری مشترک افق وجود ندارد. اجرای این توافق‌نامه از جانب صندوق سرمايه گذاری مشترک افق موقوف است به قوانین موجود و فرایند‌های قانونی و هیچ بند موجود در این توافق‌نامه ابطال‌کننده حق صندوق سرمايه گذاری مشترک افق برای برآورده کردن درخواست‌های اجبار قانونی، دادگاهی و دولتی و یا الزامات مرتبط با استفاده شما از پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق و یا اطلاعات مرتبط با آن استفاده که توسط صندوق سرمايه گذاری مشترک افق فراهم یا گردآوری شده، نیست. اگر مشخص شد که بخشی از این توافق‌نامه (مثل سلب ضمانت‌ها یا تحدید مسئولیت‌ها) غیرمعتبر است یا با قوانین اعمال‌شدنی در تعارض است، ماده غیرقابل اجرا و غیرمعتبر، توسط یک ماده معتبر و قابل اجرا که بیشترین هماهنگی با ماده اصلی را دارد، لغو می‌شود و بقیه توافق‌نامه نافذ باقی خواهد ماند. به جز مواردی که در اینجا مشخص شده، این توافق‌نامه تمام توافقات میان کاربر و صندوق سرمايه گذاری مشترک افق مرتبط با پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق را شامل می‌شود و تمام توافقات همزمان یا قبلی مرتبط با این پایگاه ـ اعم از الکترونیکی، شفاهی و کتبی ـ میان کاربر و صندوق سرمايه گذاری مشترک افق را ملغی می‌کند. یک نسخه چاپ‌شده از این توافق‌نامه و تمام تذکرات بیان‌شده در قالب الکترونیکی، در اقدامات اداری و حقوقی مرتبط با این توافق‌نامه به همان شیوه‌ای مورد قبول خواهد بود که سایر مدارک کسب و کار به‌صورت چاپ‌شده تولید و نگهداری می‌شوند. این یک اظهار صریح خطاب به طرفین است که این توافق‌نامه و تمام مدارک مرتبط با آن، به زبان انگلیسی تنظیم شده است.

کپی‌رایت و تذکرات مرتبط به علامت تجاری:

تمام محتوای پایگاه اینترنتی صندوق سرمايه گذاری مشترک افق «کپی‌رایت» توسط صندوق سرمايه گذاری مشترک افق و/یا پشتیبانان آن است. تمامی حقوق محفوظ است.

علائم تجاری

نام‌های شرکت‌های واقعی و همچنین محصولاتی که در اینجا ذکر شد، ممکن است جزو علائم تجاری مربوط به صاحبانشان باشد. شرکت‌ها، سازمان‌ها، محصولات، افراد و وقایع تصویر‌شده در اینجا خیالی هستند و هیچ ارتباطی با شرکت، سازمان، محصول، فرد یا واقعه‌ای حقیقی موردنظر نبوده و قابل استنتاج نیست.

تمام حقوقی که صریحا اعطا نشده، محفوظ است.