نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ١٠٠% دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رأس ساعت ٨ روز دوشنبه مورخ ٠٦/١٠/١٣٩٥ در محل صندوق تشکیل گردید.