نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

 به اطلاع کلیه سهامداران محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق می‌رساند که فعالیت این صندوق به مدت ٣ ماه از تاریخ ٢٦/٠٥/١٣٩٦ لغایت ٢٦/٠٨/١٣٩٦ طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ٣٦٧١٨/١٢١ مورخ ٢٦/٠٥/١٣٩٦ تمدید گردید.