نصب همراه صندوق fundMobileApp

شروع بکار صندوق سرمایه گذاری افق

آغاز بکار صندوق سرمایه گذاری مشترک افق؛ طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ٠٨/١١/١٣٩٢ می باشد.