Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت کارگزاری سرمایه و دانش 999 99.9
2 امیرعلی مستخدمین حسینی 1 0.1
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان