Menu
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٦ ادامه مطلب

تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٦

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ١٠٠% دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رأس ساعت ٩ روز یکشنبه مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٦ طبق دعوت قبلی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) تشکیل گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ادامه مطلب

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سامان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ٩ روز یکشنبه مورخ 1396/03/21طبق دعوتنامه های ارسالی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) واقع در تهران، شهرک غرب، خیابان خوردین، خیابان توحید یکم، شماره ٩١، تشکیل می گردد.

تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ١٠٠% دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رأس ساعت ٨ روز دوشنبه مورخ ٠٦/١٠/١٣٩٥ در محل صندوق تشکیل گردید.

RSS
12345678
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان