بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/05
کل خالص ارزش دارائی ها 123,911,418,997 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,807,659 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,807,659 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,822,933 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 68,548

صندوق سرمايه گذاری مشترک افق

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/07

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

مدیران سرمایه گذاری:

محمد نوري بخش ، محمد سفيدرود، مريم ترك

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

نمودار‌ها