بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/08/22
کل خالص ارزش دارائی ها 141,083,586,710 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,695,838 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,695,838 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,713,155 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 83,194

صندوق سرمايه گذاری مشترک افق

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/07

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

مدیران سرمایه گذاری:

محمد نوري بخش ، محمد سفيدرود، مريم ترك

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام

نمودار‌ها