بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/01
کل خالص ارزش دارائی ها 129,987,804,077 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,630,840 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,630,840 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,644,681 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 79,706

صندوق سرمايه گذاری مشترک افق

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/07

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

مدیران سرمایه گذاری:

محمد نوري بخش ، محمد سفيدرود، مريم ترك

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

نمودار‌ها